T2 of Shanghai Hongqiao Airport, Shanghai

131,000 m2, 2009

Nanjing Metro, Nanjing

85,000 m2, 2006